Blasphemy Nedir?

Kulüpte sık sık kendisine değinilen bir kavram Blasphemy. Sözlük anlamına geçmeden önce, belirtmeliyim ki, müzikte, Şeytan‘a en fazla göndermeler ve referanslarda bulunan müzik türü olan Black Metal’in sözel kısmında, şahsımca olmazsa olmaz olarak gördüğüm bir detaydır. Hatta ve hatta, çoğu zaman, dinleyeceğim Black Metal grubunda müzikaliteden öte, lirikal temaya bakarım. Hatta bu konuda Zifir‘den Onur’un da bu şekilde düşünmesi, doğru bir perspektiften baktığıma beni emin kıldı. [1] O halde, madem ki bu yazının kaleme alındığı gün olan 28 Ocak 2018 günü Wikipedia hala daha erişime kısıtlı, o halde Blasphemy’nin ne olduğuna, sözlük anlamı ile bir bakalım[1]:

blasphemy i. tanrıya ve kutsal şeylere sövme
blasphemy i. dine küfretme
blasphemy i. allah hakkında kötü konuşma
blasphemy i. kutsal şeylere sövme
blasphemy i. küfür
blasphemy i. kutsal şeylere küfür
blasphemy allah’a küfür etme
blasphemy dine küfür etme

Bu kadarı, Blasphemy’nin ne olduğuna dair oldukça kallavi bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Ancak yine de, yazıyı haddinden fazla kısa tutmamak adına, Blasphemy Kültürü’nün, bir de Islam ülkesi versiyonuna göz atalım: Küfür. Elbette, burada bahsedilen küfür, insanların birbirine ettiği ve genelde cinsel tahakküm kurma üzerine olan küfürden farklı. Küfür’ün ilk iki anlamına, TDK sözlüğünden bakalım:

küfür, frü is. Ar. kufr 1. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü: “Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler!” -Atilla İlhan. 2. Tanrının varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkar etme ve bu yolda söylenen söz.

Görüldüğü üzere, Blasphemy’nin Islam kültüründeki tam sözlük tanımı, esasında 2. anlama denk geliyor. Aslında, durumu daha iyi anlaşılır kılacak bir kelime mevcut. Küfr kökünden gelmektedir. Onlarda Blasphemous, bizde Kafir. Bu durumun da en iyi ifadesi olarak, yine Zifir’in bir parçası olan Kafir’le yazıyı noktalandırıyorum.


PS: Bir genel kültür bilgisi olarak belirtelim, her yılın 30 ekim günü, Blasphemy Günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. [2]

[1] http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/blasphemy
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_Day

 

De Sade Yazar:

radikal satanist.