Satanist Olmak İçin Gereken 10 Şey

Kategoriler deneme

 

 1.  Açık Bir Zihne Sahip Olmak : Kabaca açmak gerekirse, içinde doğulan toplumun, artık hükmü kalmamış ön kabullerini, başka toplumların yaşamlarını dışarıdan veya içeriden gözlemleyerek deneyimleyip, karşılaştırmak ve ahlak konseptinin değişken olduğunun farkına varıp, yerel kültürün de, bu yüzlerce varyasyondan biri olduğunun ayırdına varmak. Körü körüne inanılan ve sanılan şeylerin neler olduğunu görebilme yetisine sahip olmak. Yakın dönem filozoflarından Krisnamutri demiştir ki: “Bu denli hastalıklı bir topluma iyi eklemlenmiş olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz.”
 2. Düşmanını Küçümsememek / Büyüksememek :  Açık ve gizli düşmanlarımız, sıcak ve soğuk savaşta olduğumuz kişi ve kavramları, her detayına kadar değilse dahi, düşmanlığın sebebini, düşmanın kim/ne olduğunu, düşmanlığın sebeplerini, genel itibari ile biliyor olmak.
 3. Potansiyel Stratejik Dostlarını Görebilmek :  Dernek, oluşum, müzik türü, grup, sanatçı ya da okulda, işte, mahallede görülen insanların dost olabilip, olamayabileceğini ve eğer olabilirse, ne kadar olunabileceği, inanç ortaklığı birebir yoksa dahi, benzer görüşteki insanları dost olarak benimseyebilme ve gerektiğinde bu insanlarla iş birliği yapabilme. 3 popüler dinden olmayan herkes, bir Luciferian’ın potansiyel dostu olabilir.
 4.  İngilizce Okur-Yazarlığı : İçinde olduğumuz post-truth çağında, yalnızca 70-80 milyon ile değil, dünyanın, belirli bir uluslararası seviyeye ulaşabilmiş geri kalanı ile de iletişim kurabilmek ve olan biteni kaynak dilde takip edebilmek. Okuduğunuzu anlayabilecek ve kendinizi ifade edebilecek kadar bilmek. (Bir başka hedef kitlesinin okuması için, o kitlenin anlayabileceği dilde çeviri yapmanız değil, burada bahsettiğim. Siz, kendinize yetecek kadar bilseniz, kafi.)
 5.  Okumalar Yapmak : Zamanın başından beri, O’ndan gelen Bilgi ve Işık, hep oldu. Bunu hatırlayın ve bu ışıktan olabildiğince faydalanın. Sol El Yolu başlığı altında incelenebilen yazarları keşfe çıkın ya da hali hazırda keşfedilmiş olanların eserlerini basılı ya da epub/mobi formatlarında okuyun. Nietzsche’nin üstinsan felsefesine en uyum sağlamış toplululuk olmamız gerektiğinin ayırdına varın. Klasikleri okuyun. YKY, İBKY, Can, İthaki ve bunlar gibi sağlam yayın evlerinden çıkmış olmalarına özen gösterin. Ucuz eserleri tercih etmemeye çalışın. Klasikler, dümyanın geri kalanıyla aramızdaki mesafeyi kısaltmakta, oldukça başarılı bir yoldur, bunun farkında olun.
 6. Satanist Olduğunuz Kadar Sanatist De Olun : Yaratıcılığın ve hayal gücünün genişliğinin, bizim ibadet biçimimiz olduğu bilgisini içselleştirin ve sanatın hangi bölgesinde yaratıcılığınız olduğunu keşfedin. Bir enstrüman çalın, çizin, yazın, boyayın… Eğer elinizden hiçbirinin gelmediğini gözlemlemişseniz, iyi bir sanat tüketicisi olmaya bakın. Sanatı anlamlandırın ve zihninizi bunu yaparak orgazma ulaştırın.
 7. Kof Satanist Olmayın : Şekilci bir Satanist olmak, çoğu zaman hiç Satanist olmamaktan çok daha iyidir. Görünüm bakımından mükemmel olup, içi boş ve kendine Satanist diyen ancak Satanizm’i içselleştirmekten millerce uzak tiplerden biri haline dönüşmeyin. Kendinizi gizleyin, yobaz toplumunda kendinizi bir hedef haline getirmeyin ve eğer yapabiliyorsanız, dışınızdan önce içinizi bir Satanist gibi giydirin.
 8. Ülkenizden Çıkan Luciferian Sanatı Destekleyin & Yayın : Lucifierian olduğunuzu düşünüp, ülkenizden çıkan Blasphemic, Satanic Black Metal gruplarınıı, Non Teist kurgu yazarlarını ve Satanik illustratörleri tanımamazlık etmeyin, tam tersine, olabildiğince dirsek temasında olun. Bu yaratıcıların kendileriyle kontakt kurup, onlara yaptıkları işte ne kadar iyi olduklarını söyleyin ya da daha iyisi, yapabiliyorsanız, ürünlerini satın alın. TR’nin yurtdışındaki itibarının yerlerde olduğu malum, en azından bizim camiada iyi bilinelim.
 9. Hali Hazırdaki Propaganda İle Yetinmeyin : Yeni propaganda biçimleri bulmaktan çekinmeyin. Edebiyattan, sinemadan, mitolojiden, tarihten Luciferian Filozofi’ye yakın gördüğünüz ve insanların ilgisini çekebileceğine inandığınız figürleri ya da kurgu eserleri, Lucifieran Yaklaşım ile ilişkilendirmekten çekinmeyin. Örneğin Vampir konsepti üzerinde geyiklerken, ilk vampirin Caine olduğunu ve Caine’in BirinciOğul olduğunu, sohbete layıkıyla yedirin. Böylelikle Vampir konseptiyle ilgilenen bir insanı, aynı zamanda Lucifer ile ilgilenir hale getirebileceğinizin farkına varın.
 10. Empati Yapmaktan Çekinmeyin : Lavey’in yazdıklarını yüzeysel olarak okumuş olanlarınız, bu maddenin, Lavey’in bahsettikleriyle çeliştiğini düşünebilir. Lakin şu var ki, empatiden yoksun olan biri, yeterince bilinç sahibi olabilme ya da üstinsana ulaşabilme konularında tökezleme ihtimaline, oldukça açık insanlardır. Bir yazarı olan kurgu bir eserdeki tüm karakterlerin, o biricik yazar tarafından yaratıldığını düşündüğünüzde, burada bahsini ettiğim şeyin faydasını, daha iyi anlayabileceğinizi sanıyorum.
 11. Bonus – Ekonomik Durumunuzu Olabildiğince Sağlamlaştırın : Girişimcilikle ilgilenin. Pek çoğumuz öğrenciyiz ve ekonomik zorluklarla uğraşıyor olma ihtimalimiz, oldukça yüksek. Yasal olduğu müddetçe, para kazanmak için yollar bulun. Bunun için bir gözlemci olun, nereden, nasıl ekonomik güç elde ederim’i sıklıkla düşünüp, sonucunda harekete geçin. Ekonomik Bağımsızlık konusunun önemi, burada size yazmam gerekmeyecek kadar açık. Bunu, elinizden geldiğince güçlendirin.

 

Dipnot 1 : Burada,, yargı belirten tüm cümleler, yazarın kendi görüşüdür ve -diğer herhangi bir şey gibi- zorunluluk içermez. Düşünceler geliştirilebilir. Her bir madde, bir Satanist’ten diğer Satanist’lere yapılan önerilerden ibarettir. Özgür İrade’ye sahip olan herkes, bunları kendi zihnince değerlendirebilmekte hürdür.

Dipnot 2 : Yazının bazı kısımlarında geçen Luciferian kelimesi, Satanist kelimesinin yerine kullanılmıştr.

De Sade
radikal satanist.