Türkçe Satanist Dua

ehrimen logo

Başlık biraz iddialı oldu gibi. Hatta belki bir nebze youtube clickbait’lerine bile benziyor denilebilir. Lakin, kendisi içeriği neredeyse tam olarak ifade ediyor. Belki tam doğru hali Türkçe İblistapar Dua olabilir. Satanist Dua olan parçaya geçmeden evvel, grubun ismi olan Ehrimen hakkında kabaca bir bilgi vereyim. Ehrimen, Ateş’in kutsal olduğu Zerdüşt inancında Şeytan‘a denk düşen varlıktır. Zerdüşt inancı, orta doğu inançları arasındaki tek dualist anlayışı benimsemiş inançtır. Yani Zerdüştlükte, günümüzün popüler 3 dininde olduğu gibi, Şeytan’ı (Ehrimen) tanrı (Ahura Mazda) yaratmamıştır. İkisi birbirine denk güçtedir. Ahura Mazda Aydınlık ve İyilik kavramlarını temsil ederken, kendisinin zıttında Ehrimen, Karanlık ve Kötülüğü temsil eder. Doğal olarak Ahura Mazda ile sürekli bir savaş halindedir. Grubun, bu ismi seçerken, tüm bu bahsedilenler hakkında bilgili olduğunu düşünebiliriz. [1]

Her ne kadar bu tip bir Devil Worship Satanizmi’nin Tr’de artık alıcısı kalmamış olsa da, aşağıdaki parça için açıkça Satanist Dua denilebileceğine inanıyorum. Parça 1999 yılında kaydedilip yayınlandı. [2]

beni bilgeliğinle aydınlat

kalbimi nefretinle doldur

cehennemin efendisi

insan soyunun acımasız düşmanı

bana senin yolunda ölmeyi bahşet

senin sonsuz kavganda ölmeyi bahşet lucifer!

karanlığın lordu beni kanlı kılıcınla kutsa

bana güç ver

alevlerin içinden günahkar ruhumu büyüle

nefretimi ateşle lucifer

cinler adımı fısıldıyor

soluğunu hissediyorum kötülüğün prensi

benimlesin biliyorum

cehennemin günahkar yoluna dek lucifer!

Sözler, günümüzden bakıldığında, oldukça basit ve hatta komik görünüyor olabilir. Lakin, neden böyle olduğunu az çok anlayabiliyorum. Yurt dışındaki Black Metal liriklerinde ve Satanist ekollerde Demon’lara verilen referanslar, bu parçada Cin’lere dönüşmüş. Şarkıdaki Şeytan algısı, tamamen bir müslümanın Şeytan’ı nasıl gördüğü ile temellenmiş görünüyor; insanların düşmanı olarak. Bu durum oldukça gurur kırıcı, çünkü perde arkasında müslümanca düşünceler doğmasına sebebiyet veriyor. Bana göre, Şeytan bundan çok daha ötesi. Şeytan’ı kötü olarak nitelendirmek, ancak ve ancak islam’ı meşrulaştırmaya yarar ve Satanizm’e bir katkı sunamaz. Ancak Il Aderissa, tarihteki yeri gibi, bu sitedeki yerini de almış oldu.

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Zerdüştlük
[2] https://www.metal-archives.com/albums/Ehrimen/il_Aderrissa/63506
samael Yazar:

oğlak. sade'ın vaftiz oğlu.